ماه: ژوئن 2019

نرم افزار پخش مويرگي

وقتی کاسپارف شکست می خورد!

وقتی کاسپارف به یک شطرنج باز آماتور باخت! در احوالات کاسپارف استاد بزرگ شطرنج آمده : که در بازی شطرنج

نرم افزار پخش مويرگي

نگرش همه چیز را عوض می کند

یه مطلب فوق العاده که شاید کمی طولانی به نظر بیاد ولی فوق العاده اس و ارزش داره بخونیش اگر: